Проекти на Сдружението:

1. Проект: Безплатни Дерматологични Прегледи

Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“  организират безплатни прегледи на пациенти с дерматологични проблеми като част от коледна кампания, посветена на нуждата от качествена грижа за кожата.

 

Прегледите ще се проведат на 7-ми и 8-ми декември от специалистите на клиника за дерматология и естетика Derma-Act (гр. София, бул. „Черни връх“ 150, партер).

 

Необходимо е предварително записване на тел.:  +359 88 974 1417

 

Безплатните консултации  нямат възрастово ограничение и са насочени  както към пациенти, страдащи от  кожни заболявания като акне, псориазис, розацея, дерматит, екзема, алопеция и др., така и към всеки, който има дерматологични проблеми като кожни образувания, съмнения за меланон и оплаквания като обрив, сърбеж и зачервяване на кожата.

 

Членовете на Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“  

се надяват, че с настоящата кампания ще провокират максимално много хора да се погрижат за състоянието на кожата си и да не пренебрегват нейното здраве.


Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“  организират безплатни прегледи на пациенти с дерматологични проблеми като част от коледна кампания, посветена на нуждата от качествена грижа за кожата. 

 

Прегледите ще се проведат на 7-ми и 8-ми декември от специалистите на клиника за дерматология и естетика Derma-Act (гр. София, бул. „Черни връх“ 150, партер).

 

Необходимо е предварително записване на тел.:  +359 88 974 1417

 

Безплатните консултации  нямат възрастово ограничение и са насочени  както към пациенти, страдащи от  кожни заболявания като акне, псориазис, розацея, дерматит, екзема, алопеция и др., така и към всеки, който има дерматологични проблеми като кожни образувания, съмнения за меланон и оплаквания като обрив, сърбеж и зачервяване на кожата.

 

Членовете на Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“ 

се надяват, че с настоящата кампания ще провокират максимално много хора да се погрижат за състоянието на кожата си и да не пренебрегват нейното здраве.
2. Проект: Стипендии Генерал Стоян Тонев и Митър Стоянов Тонев


РЕГЛАМЕНТ

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ  ОТ СДРУЖЕНИЕ „ГЕНЕРАЛ СТОЯН ТОНЕВ  И „ПОЛКОВНИК МИТЪР ТОНЕВ“ - 2018 Г.


Стипендиите „Генерал Стоян Тонев“ и „Полковник Митар Тонев“ се предоставят еднократно от представляващия Сдружението Димитър Стоянов Тонев, съобразно изисквания, определени от същия, на дипломанти от специалност „Медицина“ с високи академични постижения и с ниски материални възможности с цел подпомагане на по-нататъшното им професионално обучение. Стипендиите се връчват от Сдружение, създадено от наследниците на генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев  - военни лекари, завършили Медицински университет – Пловдив.

В Памет на генерал Стоян Тонев:  Роден е на 3 декември 1953 г. в град Кърджали. През 1979 г. завършва медицина във Висш медицинския институт в Пловдив. От 1979 до 1981 г. е началник на медицинската служба на двадесет и пети изтребителен авиополк в Чешнегирово. По-късно е началник на кабинет по кожни болести във Военната болница в Пловдив. Бил е главен асистент и началник на отделение в Клиниката по кожни и венерически заболявания към Военномедицинска академия в София. От 1990 до 1992 г. е заместник началник на клиниката, а от 1992 до 2002 г. и неин началник. През 1991 г. защитава докторска дисертация и от същата година е доцент. В периода 2002 – 2013 г. е началник на Военномедицинска академия.  През 2008 г. получава наградата „Лекар на 2008 година“. Известно време е заместник кмет по здравеопазването в Столична община. Член е на Европейската и Американската асоциации по кожни и венерически болести, както и на Асоциацията по сексуално трансмисивни болести. Национален консултант по дерматология и венерология. Депутат в 43 НС от октомври 2014 г. до февруари 2015 г. От ноември 2014 г. до февруари 2015 г. е и председател на парламентарната Комисия по здравеопазването. Починал на 14 Май  2017 година.

 

В памет на полковник Митър Тонев: Полковник Митър Тонев е роден на 21 Януари 1924 година. Участва във Втората световна война. Завършва Медицински университет - Пловдив през 1952 година. Дългогодишен началник на кожно отделение във Военомедицинска академия в Пловдив. Заместник началник по лечебната част на Военна Болница в Пловдив. След пенсионирането си ръководи поликлиниката в Батак. Починал през 1998 в град Пловдив.

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 


1. Да са студенти в 6 курс на специалност „Медицина“;

2. Да са на възраст до 30 години;

3. Да са от семейства с ниски материални възможности;

4. Да имат среден  успех  от следването над 5.50

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

 1. Молба-формуляр по образец;


 2. Уверение от Медицински университет- Пловдив за студентски статут -  редовен студент по Медицина 6 курс (Издава се от Учебен сектор на Медицински факултет);


 3. Уверение/академична справка  от Медицински университет - Пловдив за среден успех от следването (Издава се от Учебен сектор на Медицински факултет);


 4. Удостоверение за декларирани доходи на кандидата и неговия/-те родител/-и или настойник/-ци за предходната календарна година (Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене);


 5. Служебна бележка за доходите на родител(-ите)/настойник/-ците) за предходните 6 месеца преди кандидатстването (издава се от местоработата);


 6. Служебна бележка за доходите на кандидата за предходните 6 месеца преди кандидатстването в случай, че работи (издава се от местоработата );


 7. Документ за размера на получаваната наследствена пенсия от студента в случай, че получава  (Издава се от НОИ по местоживеене);


 8. Декларация, собственоръчно написана, в свободен текст и подписана от кандидата дали той или член на неговото семейство имат регистрирани фирми (не е необходима нотариална заверка);


 9. CV на кандидата и сертификати/грамоти за извънучебни дейности (в случай, че има).


ІІІ. СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ


Краен срок за подаване на документите 31 май 2018 г.

Документите се подават в Център за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив – Университетски информационен център – ет.1, офис 3

Тел.: 032-602 276, 0879 261 891

Документите могат да се изпратят сканирани на адрес: career@meduniversity-plovdiv.bg

 

Комисия от представители на Медицински университет и на дарителите проверява тяхната достоверност, класира кандидатите по успех и при еднакви резултати се взимат предвид социалния статус и доходите на кандидатите и/или семействата им, както и извънучебната им дейност и определя стипендиантите.

 

ІV.  РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ И НАЧИН НА ИЗПЛАЩАНЕ


Стипендиите „Генерал Стоян Тонев“ и „Полковник Митар Тонев“ са две  - по  3000.00 лв. всяка и се предоставят еднократно  на класираните дипломантите по време на официалната промоция на випуска.

 

3. Проект: Издаване на специален брой на списание на съюза на българските колекционери посветен на медицинското и военното дело


Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“  организират безплатни прегледи на пациенти с дерматологични проблеми като част от коледна кампания, посветена на нуждата от качествена грижа за кожата. 

 

Прегледите ще се проведат на 7-ми и 8-ми декември от специалистите на клиника за дерматология и естетика Derma-Act (гр. София, бул. „Черни връх“ 150, партер).

 

Необходимо е предварително записване на тел.:  +359 88 974 1417

 

Безплатните консултации  нямат възрастово ограничение и са насочени  както към пациенти, страдащи от  кожни заболявания като акне, псориазис, розацея, дерматит, екзема, алопеция и др., така и към всеки, който има дерматологични проблеми като кожни образувания, съмнения за меланон и оплаквания като обрив, сърбеж и зачервяване на кожата.

 

Членовете на Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“ 

се надяват, че с настоящата кампания ще провокират максимално много хора да се погрижат за състоянието на кожата си и да не пренебрегват нейното здраве.