Цели на Сдружението:

 

 

Сдружението си поставя за цели:Page_035.pdf-000.ppm__21-6.jpg

 

1. да съдейства за подобряване на обучението по медицина в българските висши учебни заведения и постигане на европейско качество на образованието по медицина;


2. да съдейства за подобряване на медицинското обслужване в българските болнични заведения, включително и посредством повишаване на нивото на техническото обезпечаване на дейността;


3. да съдейства за подобряване на техническата обезпеченост на медицинското обслужване при лечението на дерматологични заболявания;


4. да съдейства за опазването и популяризирането на българското културно и историческо наследство;


5. да съдействат за популяризирането на кариерния и житейски път на видни дейци в областта на военното здравеопазване, военното дело и цивилното здравеопазване, включително и на кариерния и житейски път на Генерал Стоян Тонев и Полковник Митър Тонев, чиито имена носи Сдружението;


6. да съдейства за повишаване на нивото на квалификация на българските лекари изобщо, и в частност на българските дерматолози;


7. да съдейства за осигуряването на специализации (включително и чрез отпускане на стипендии за тази цел) на лекари в България и в чужбина за повишаване на професионалната им квалификация;


8. да подпомага различни инициативи за насърчаване модернизацията на лечебни заведения и въвеждане на иновативни методи за лечение;


9. да участва и да подпомага осъществяването на проекти за развитие в областите на културата, съхраняване и опазване на културно-историческото наследство и военното здравеопазване;